شرکت مهندسی برسام
BGS Logo
Minis SCADA
برسام با استفاده از برند های معتبر از قبیل ABB و IDS راهکارهای متنوعی از سیستمهای اسکادا و تله متری برای مانیتورینگ و کنترل شبکه های برق در سطوح انتقال ، فوق توزیع و توزیع نیرو همچنین شبکه های آب ، گاز و نفت را ارائه می نماید. استفاده ازRTU  یا همان پایانه های راه دور یکی از روش های رایج در کشور برای انتقال اطلاعات به مراکز دیسپاچینگ می باشد که برسام پروژه های متعددی در کشور با پروتکل های اسکادا از قبیل DNP3.0 ، IEC101 ، IEC104 در سطوح ولتاژ ۴۰۰ ، ۲۳۰ ، ۱۳۲ و ۶۳ کیلو ولت به انجام رسانده است.

خدمات برسام در خصوص تله متری و اسکادا به شرح زیر می باشد :
طراحی سیستم تله متری و اینترفیس جهت پستهای موجود و پستهای جدید الاحداث
اجرا و ساخت تابلو های مارشالینگ
(MR) و تابلو های (HVI) و تابلو های (RTU)
تامین تجهیزات مربوط به اسکادا از قبیل
RTU ،Transducer از برند های معتبر اروپائی و مورد تائید از قبیل ABB560 , ABB520 , IDS850 , ACOS750
نصب و راه اندازی تابلو های
RTU , HVI , MR
راه اندازی و برنامه ریزی
RTU و تست با مراکز کنترل و دیسپاچینگ
انجام تست های
FAT و SAT
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی
Nahid Khalaj Pic
برای کسب اطلاعات بیشتر  می توانید با مسئول بخش اتوماسیون خانم مهندس ناهید خلج زاده تماس بگیرید :
Via Email nahid.Khalaj[at]bgscoo.ir
Via Phone : +98 (21)44822614-15 ext20
ABB Logo
IDS Logo
Bachmann LOGO
Technology Partners :
Substation Automation

Barsam SCADA & Telemetry Solutions

Copyright © 2026 by "Barsam Co."  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: Info[at]bgsco.ir
Linkedin Logo
Linkedin Logo
Instagram Logo
Instagram Logo
Instagram Logo