شرکت مهندسی برسام
BGS Logo
برسام آماده ارائه خدمات مهندسی شامل طراحی ، نظارت و اجرا طرح های الکتریکال در پلنت های صنعتی ، خطوط لوله نفت و گاز ، مخازن صنعتی ، سوله های صنعتی، ساختمانهای بیمارستانی ، اداری ، ورزشی ، مسکونی به شرح زیر می باشد :
Parisa Ghaffari
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا درخواست مشاوره پروژه می توانید با مسئول بخش تاسیسات خانم مهندس پریسا غفاری   تماس بگیرید :
Via Email : Parisa.Ghaffari[at]bgsco.ir
Via Phone : +98 (21) 44822614-15

Electrical Installation Design

Copyright © 2026 by "Barsam Co."  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: Info[at]bgsco.ir
Linkedin Logo
Linkedin Logo
Instagram Logo
Instagram Logo
Instagram Logo
Industrial Plant
Refinery
Electrical Power System, Load Flow ,Short Circuit Study Report

Electrical Equipment Sizing And Calculation Such As: Generators, Power Transformers, UPS System, Cables, Lighting, Earthing.

Preparing Of Key SLD, SLD Of MCC And Distribution Boards, Lighting Circuit Breakers.

Preparing Electrical Layouts Such As Cable Layout, Lighting Layout, Earthing Layout, Telephone System , Fire Alarm Layouts , Network System , Paging Layout .

Electrical Engineering Procurement Activities (Preparation Of Datasheet, MR, Reviewing Vendors Quotations.)

Material Take Off
Total Electrical Design in Industrial Plant
Copyright © 2026 by "Barsam Co."  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: Info[at]bgsco.ir
Copyright © 2026 by "Barsam Co."  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: Info[at]bgsco.ir
Copyright © 2026 by "Barsam Co."  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: Info[at]bgsco.ir