شرکت مهندسی برسام
Copyright © 2026 by "Barsam Co."  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: Info[at]bgsco.ir
ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
ACOS750 ACOS750 ACOS750 ACOS750 ACOS750 ACOS750 ACOS750
Alcatel Alcatel Alcatel Alcatel Alcatel Alcatel Alcatel Alcatel Alcatel Alcatel Alcatel
Alcatel1790   CISCO CISCO CISCO CISCO CISCO CISCO CISCO CISCO CISCO CISCO CISCO CISCO CISCO CISCO CISCO CISCO CISCO CISCO CISCO CISCO CISCO CISCO CISCO CISCO CISCO  Fiberoptic Fiberoptic Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei IDS IDS IDS IDS IDS IDS IDS IDS IDS IDS IDS IDS IDS IDS IDS IDS IDS IDS IDS IDS IDS IDS IDS IDS IDS IDS IDS850 IDS850 IDS850 IDS850 IDS850 IDS850 Loop Telecom Loop Telecom Loop Telecom Loop Telecom Loop Telecom Loop Telecom Loop Telecom Protection Relay Protection Relay Protection Relay Protection Relay RTU RTU RTU RTU RTU RTU RTU RTU  RTU560 RTU560 RTU560 RTU560 RTU560 RTU560 RTU560 RTU560 RTU560 RTU560 RTU560 RTU560 SAS SAS SAS SAS SAS SAS SAS SAS SAS SAS SAS SAS SAS SAS SAS SAS SAS SAS SAS SAS SAS SAS SAS SAS SAS SAS SAS SAS SAS Siemens Siemens Siemens Siemens Siemens Siemens Siemens Siemens Siemens Siemens Siemens Siemens Siemens Siemens Siemens Siemens Siemens Siemens Siemens Siemens Siemens Siemens برسام برسام برسام برسام برسام برسام برسام برسام برسام برسام برسام برسام برسام برسام برسام برسام برسام برسام برسام برسام برسام برسام برسام برسام
23WT25 23WT25

23WT25
23WT25  CMU05 CMU05 CMU05 CMU05 CMU05
ردیف شرح پروژه انجام یافته و یا در حال انجام آخرین وضعیت سال پروژه
  پروژه : تامین نصب و راه اندازی سیستم مانیتورینگ فیدر های 20 کیلوولت حوزه استان گلستان و  انتقال به مرکز دیسپاچینگ توزیع
کارفرما : شرکت توزیع برق استان گلستان
پروژه شامل تامین و نصب ترانسدیوسر های هوشمند بر روی فیدر های 20 کیلوولت  و انتقال دیتا از طریق مودم های
GPRS به مرکز توزیع گلستان  و مانیتور بر روی نرم افزار TeleSCADA
خاتمه یافته 1396
  پروژه : تعمیر و رفع عیب PLC & TPS  Alcatel1790
کارفرما : شرکت برق منطقه ای سمنان
پیمانکار اصلی : شرکت لیان ویژن
تعمیرات سخت افزاری برد های  ترمینال های
PLC/TPS و برنامه ریزی مجدد
خاتمه یافته 1396
  پروژه : تامین نصب و راه اندازی سیستم رادیویی پست کلران به پست 400 کیلوولت آهوان
کارفرما : شرکت برق منطقه ای سمنان
تامین و نصب و راه اندازی سیستم رادیویی جهت انتقال دیتا پست کلران به پست 400 کیلو ولت آهوان
خاتمه یافته 1396
  پروژه :  نصب و راه اندازی لینک PLC پست نقش رستم ونیروگاه جهرم
کارفرما : شرکت برق منطقه ای فارس
نصب و راه اندازی لینک مخابراتی مابین پست نقش رستم به نیروگاه جهرم
خاتمه یافته 1396
  پروژه : نصب و راه اندازی PLC/TPS پست 400 کیلوولت نیروگاه جهرم به فسا و نیروگاه 400 عسلویه
کارفرما : شرکت برق منطقه ای فارس
پروژه شامل نصب و راه اندازی
PLC/TPS نیروگاه جهرم به فسا و نیروگاه عسلویه از نوع SELTA در حوزه برق منطقه ای فارس
خاتمه یافته 1396
  پروژه : تامین سیستم تست پروتکل های اسکادا
خریدار : پژوهشگاه نیرو
تامین سیستمهای تست پروتکل های اسکادا از شرکت
mathworks.  آمریکا
خاتمه یافته 1396
  پروژه : تامین قطعات یدکی PLC  آلکاتل PLC Alcatel1790
کارفرما : مدیریت شبکه برق ایران
تامین قطعات یدکی
PLC   الکاتل1790C  جهت لینک های مخابراتی دیسپاچینگ ملی
خاتمه یافته 1396
  پروژه : تامین قطعات یدکی مرکز کنترل دیسپاچینگ فوق توزیع سمنان
کارفرما : شرکت برق منطقه ای سمنان
تامین کارت های یدکی
IDS850  جهت استفاده در مرکز کنترل دسپاچینگ برق منطقه ای سمنان
خاتمه یافته 1396
  پروژه : تامین ، نصب و راه اندازی سیستم PLC /TPS  و مرکز تلفن پست 230 بافق
کارفرما : شرکت برق منطقه ای کرمان
پیمانکار اصلی : انرژی سازان تکین
تامین یک لینک مخابراتی
PLC/TPS  از نوع سلتا و همچنین یک مرکز تلفن HiPath  3800 زیمنس
خاتمه یافته 1396
  پروژه : توسعه MTU پست 400 کیلوولت آهوان
کارفرما : شرکت برق منطقه ای سمنان
پیمانکار اصلی : شرکت انرژی سازان تکین
تامین و توسعه
MTU پست 400 کیلوولت آهوان از نوع IDS850 و برقراری ارتباطات زیر دست با پست فولاد شاهرود و همچنین انتقال دیتا توسعه پست آهوان
خاتمه یافته 1396
  پروژه : تامین و راه اندازی سیستم باطری مانیتورینگ در پستهای برق منطقه ای هرمزگان
کارفرما : شرکت برق منطقه ای هرمزگان
پروژه شامل تامین و راه اندازی سیستم باطری مانیتورینگ جهت مانیتورینگ باطری های موجود در 22 پست فوق توزیع برق منطقه ای هرمزگان به جهت حذف تست دوره ای باطری و مانیتورینگ آن لاین پارامترهای باطری در مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع هرمزگان
خاتمه یافته 1396
  پروژه :  مهندسی و اجرای RTU پست انتقال 400 کیلوولت حسین اباد
کارفرما : شرکت برق منطقه ای زنجان
پیمانکار اصلی : شرکت توسعه پستهای فشار قوی پارسیان
پروژه شامل نصب و راه اندازی
RTU ABB560 پست حسین اباد و انتقال دیتا به مراکز دیسپاچینگ  SCC و همچنین مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع زنجان
خاتمه یافته 1396
  طراحی ، تامین نصب و راه اندازی  سیستم اینترفیس و اسکادا پستهای صنعتی ساوه 3 و صنعتی ساوه 4
کارفرما : برق منطقه ای باختر
پیمانکار اصلی : شرکت مهندسین باختر مشاور
طراحی ، تامین نصب و راه اندازی توسعه 2 پست ساوه صنعتی 3 و 4 شامل تامین و نصب فیبر نوری جهت انتقال دیتا حفاظت دیفرانسیل طولی در پست  مذکور و همچنین توسعه
RTU های موجود در پستها که در پست صنعتی ساوه 4 از نوع ABB560  و در پست ساوه صنعتی 3 از نوع C264 Areva  می باشد .
در حال اجرا 1396
  پروژه : نصب و راه اندازی ارتباط پست 400 کیلوولت بهرمان به نیروگاه کرمان و پست نخلستان  PLC  و حفاظت
کارفرما : برق منطقه ای کرمان
پیمانکار اصلی : شرکت صفانیکو
نصب و راه اندازی
PLC/TPS    پست 400 کیلوولت بهرمان به نیروگاه کرمان و پست نخلستان با استفاده از PLC  الکاتل 1790 (alcatel 1790)
خاتمه یافته 1396
  پروژه : فیبر نوری نیروگاه رودبار لرستان
کارفرما : شرکت
CGGC  چین
پروژه شامل اجرای تمام ارتباطات فیبر نوری واحد های مختلف نیروگاه رودبار لرستان می باشد 
خاتمه یافته 1396
  پروژه : تامین تجهیزات RTU ABB560 جهت پستهای فوق توزیع برق هرمزگان
کارفرما : شرکت برق منطقه ای هرمزگان
پروژه شامل تامین کارتهای
RTU ABB560  جهت پروژه های آتی برق منطقه ای هرمزگان
خاتمه یافته 1396
  پروژه : سیستم انتقال دیتا نیروگاه رودبار لرستان به دیسپاچینگ ملی
کارفرما : مدیریت شبکه برق ایران
پیمانکار اصلی : شرکت
CGGC چین
پروژه شامل انتقال دیتا نیروگاه برق آبی رودبار لرستان به دیسپاچینگ ملی از مسیر پست فراهان برق منطقه ای اراک با استفاده از
PLC سلتا
خاتمه یافته 1396
  پروژه : تامین نصب و راه اندازی سیستم اسکادا پست فوق توزیع پونک
کارفرما : شرکت برق منطقه ای زنجان
پروژه شامل تامین و نصب و راه اندازی سیستم اسکادا و اینترفیس پست 63 کیلوولت پونک واقع در شهر قزوین توسط یک دستگاه
RTU ABB560   
خاتمه یافته 1395
  پروژه : تامین نصب و راه اندازی تجهیزات مخابراتی پست اختصاصی فولاد بوتیا
کارفرما : شرکت فولاد بوتیای ایرانیان
پیمانکار اصلی : شرکت مهندس انرژی سازان تکین
پروژه شامل تامین و اجرای سیستم مخابراتی
SDH Huawei OSN500 و همچنین مرکز تلفن زیمنس از نوع HiPath  3800  و اجرای Passive فیبر نوری  پست فولاد بوتیا و پست بالادست در نیروگاه کرمان می باشد  
خاتمه یافته 1395
  پروژه : تامین سیستم اسکادا پست NGL 900
کارفرما : شرکت مناطق نفت خیز جنوب
پیمانکار اصلی : شرکت اسسکو
پروژه شامل تامین یک دستگاه
RTU ABB560 و نصب در پست 230 کیلو ولت NGL900  جهت  مانیتورینگ در مرکز دیسپاچینگ برق منطقه ای خوزستان می باشد
خاتمه یافته 1395
  پروژه : سیستم اسکادا میدان نفتی یاران شمالی شامل 20 حلقه چاه و مرکز دیسپاچینگ
کارفرما : شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا
پروژه شمال پیاده سازی سیستم اسکادا بصورت
Full redundant  در بیست حلقه چاه نفت در میدان نفتی یاران شمالی و انتقال اطلاعات به مرکز کنترل  و همچنین بر قراری ارتباط با سیستم DCS موجود با استفاده از RTU های IDS ACOS750  و نرم افزار مرکز IDS  High Leit 
خاتمه یافته 1395
  پروژه : تامین رله های حفاظتی اشنایدر الکتریک
کارفرما : شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
خاتمه یافته 1392
  پروژه : تامین سیستم اسکادا و مخابراتی نیروگاه اختصاصی پتروشیمی مبین
کارفرما : پتروشیمی مبین
پروژه شامل تامین و اجرای سیستم اسکادا نیروگاه پتروشیمی مبین با استفاده از
RTU ABB560 و انتقال اطلاعات به پست بالادست از طریق یک عدد لینک PLC از نوع Selta
خاتمه یافته 1392
  پروژه : تامین رله های حفاظتی جهت پستهای برق منطقه ای هرمزگان از برند زیمنس Siemens
کارفرما : شرکت برق منطقه ای هرمزگان
خاتمه یافته 1391
  پروژه : تامین و اجرای سیستم مخابرات و اسکادا نیروگاه مقیاس کوچک کارخانجات یاس نخ
کارفرما : شرکت نساجی برادران فرقانی
تامین سیستم اسکادا جهت نیروگاه مقیاس کوچک شرکت یاس نخ از برند
ABB560 و انتقال دیتا نیروگاه از طریق یک لینک رادیو میکروتیک به دیسپاچینگ فوق توزیع قزوین 
خاتمه یافته 1391
  پروژه : تامین سیستم Substation Intertrip  پستهای مترو اصفهان
کارفرما : شرکت مترو اصفهان
پیمانکار اصلی : شرکت مپنا ریلی
تامین سیستم انتقال سیگنال
Trip پستهای مترو اصفهان بر بستر فیبر نوری از طریق Signal mirroring   با استفاده از تجهیزات شرکت SEL
خاتمه یافته 1391
  پروژه : تامین و اجرای سیستم تله متری پست 230 کیلوولت جکدان
کارفرما : برق منطقه ای هرمزگان
پیمانکار  اصلی : شرکت فولمن
اجرای سیستم اینترفیس و تامین و راه اندازی سیستم تله متری و اسکادا پست 230 کیلوولت جکدان از طریق
RTU ABB560 و انتقال اطلاعات به مراکز دیسپاچینگ فوق توزیع بند عباس و انتقال کرمان 
خاتمه یافته 1391
  پروژه : سیستم مخابرات و تله متری پست اختصاصی معدن چهل کوره
کارفرما : شرکت معدن چهل کوره
پیمانکار اصلی : شرکت مهندسی مبنا نیرو
پروژه شامل نصب و راه اندازی سیستم تله متری از نوع
RTU ABB560 پست اختصاصی معدن چهل کوره و انتقال اطلاعات از طریق بستر فیبر نوری به مرکز دیسپاچینگ زاهدان می باشد
خاتمه یافته 1391
  پروژه : سیستم خابرات و تله متری پست اختصاصی کارخانه فولاد افق ابهر
کارفرما : فولاد افق ابهر
طراحی تامین ، نصب و راه اندازی سیستم مخابراتی فیبر نوری از نوع
PDH AM3440 شرکت Loop telecom به همراه سیستم RTU ABB560 جهت انتقال دیتا به دیسپاچینگ فوق توزیع برق زنجان
خاتمه یافته 1391
  پروژه : اجرای توسعه سیستم تله متری نیروگاه سلطانیه
کارفرما : شرکت برق منطقه ای زنجان
پروژه شامل توسعه اینترفیس و همچنین  توسعه
RTU ABB560 پست 400 کیلوولت نیروگاه زنجان3
خاتمه یافته 1390
  پروژه : برقراری ارتباط فیبر نوری واحد هوای پتروشیمی فجر
کارفرما : شرکت پتروشیمی فجر
پروژه شامل اجرای عملیات
Passive فیبر نوری جهت ارتباط واحد هوای پتروشیمی فجر 
خاتمه یافته 1390
  پروژه : اجرای سیستم تله متری پست سیار زین آباد
کارفرما : شرکت برق منطقه ای زنجان
پروژه شامل اطلاعات پست سیاز زین آباد توسط یک دستگاه پایانه راه دور از نوع
MABV2 Infoware و انتقال به دیسپاچینگ قزوین
خاتمه یافته 1390
  پروژه : اجرای عملیات فیبر نوری دیتا سنتر استانداری قم
کارفرما : استانداری قم
پیمانکار اصلی : شرکت پیما
پروژه شامل انجام عملیات فیوژن فیبر نوری و تست
OTDR دیتا سنتر استانداری قم
خاتمه یافته 1390
  پروژه : برقراری ارتباط فیبر نوری پست مینودر 400 و ابهر 230
کارفرما : شرکت برق منطقه ای زنجان
پروژه شامل تامین تجهیزات اکتیو فیبر نوری جهت برقراری ارتباط فیبر نوری پست 400 مینودر و ابهر 230 با استفاده از
PDH AM3440 Loop telecom
خاتمه یافته 1390
  پروژه : سیستم اسکادا پسته زرین رود
کارفرما : شرکت برق منطقه زنجان
پروژه شامل نصب و راه اندازی سیستم اینترفیس و راه اندازی سیستم پایانه راه دور  پست زرین رود با
RTU Selta
خاتمه یافته 1390
  پروژه : تامین تجهیزات فیبر نوری جهت انتقال دیتا پست اختصاصی ریخته گری پیوسته سهند
کارفرما : شرکت ریخته گری پیوسته سهند
پروژه شامل تامین یک دستگاه
PDH فیبر نوری از نوع AM3440 Looptelecom جهت انتقال اطلاعات به پست 400 ایجرود
خاتمه یافته 1390
  پروژه : سیستم تله متری و اسکادا کارخانه فولاد هیربد
کارفرما : شرکت فولاد هیربد
پروژه شامل جمع آوری اطلاعات پست اختصاصی 63 کیلوولت فولاد هیربد توسط یک دستگاه
پایانه راه دور  از نوع MABV2 Infoware و انتقال دیتا جمع آوری شده از طریق یک عدد لینک PLC به مرکز دیسپاچینگ باختر می باششد
خاتمه یافته 1390
  پروژه : سیستم تله متری نیروگاه مقیاس کوچک شرکت خالص سازان سرب و روی زنجان
کارفرما : شرکت خالص سازان سرب و روی زنجان
پروژه شامل تامین یک دستگاه پایانه راه دور  از نوع
ABB560 و انتقال دیتا مولد های مقیاس کوچک به مرکز دیسپاچینگ زنجان از طریق لینک رادیو 
خاتمه یافته 1390
  پروژه : تامین M.C جهت نصب در پستهای برق منطقه ای هرمزگان
کارفرما : شرکت برق منطقه ای هرمزگان
تامین  130 دستگاه
Measuring Center از نوع S330 Taik
خاتمه یافته 1390
  پروژه : ارتباط فیبر نوری PMS پتروشیمی فجر به پتروشیمی تخت جمشید
کارفرما : شرکت پتروشیمی فجر
پروژه شامل برقراری ارتباط فیبر نوری پتروشیمی فجر به پتروشیمی تخت جمشید می باشد
خاتمه یافته 1390
  پروژه : اجرای سیستم مخابرات و تله متری پست مهرگان
کارفرما : شرکت برق منطقه ای زنجان
پروژه شامل طراحی ، تامین نصب و راه اندازی یک دستگاه تابلو پایانه راه دور  از نوع
Infoware  و همچنین لینک PLC  جهت انتقال دیتا به شرکت برق منطقه ای زنجان
خاتمه یافته 1390
20 پروژه : تامین سیستم تله متری و مخابرات پست اختصاصی قیطول
کارفرما : شرکت ریخته گری پیوسته سهند (سرمایه گذار
China Group)
پروژه شامل طراحی تامین و راه اندازی یک دستگاه پایانه راه دور از نوع
Infoware و همچنین یک لینک مخابراتی PLC سلتا جهت برقراری ارتباط تا پست سلطان آباد زنجان و توسعه لینک PLC از نوع ABB ETL500  تا پست 230  زنجان می باشد
خاتمه یافته 1390
19 پروژه : ارتباط فیبر نوری PMS پتروشیمی فجر به پتروشیمی اروند
کارفرما : پتروشیمی فجر
پروژه شامل بر قراری ارتباط فیبر نوری  FiberOptic پتروشیمی فجر و پتروشیمی اروند می باشد 
خاتمه یافته 1390
18 پروژه : تامین ، نصب و راه اندازی اتاق کنترل تصفیه خانه سلطان آباد شهر شیراز
کارفرما : آب و فاضلاب شهر شیراز
پیمانکار اصلی : شرکت
Hereshcwerker اتریش
پروژه شامل تامین و راه اندازی سیستم اتاق کنترل و راه اندازی نرم افزار های اتوماسیون سیستم تصفیه خانه 
خاتمه یافته 1390
17 پروژه : تهیه نصب و راه اندازی سیستم SAS در کلید خانه پست بندر لنگه
کارفرما : شرکت برق منطقه ای هرمزگان
پروژه شامل استفاده از
BCU از نوع Infoware    و انتقال دیتا کلیدخانه پست 230 کیلوولت بندر لنگه به اتاق کنترل پست و نمایش و کنترل کلید خانه از طریق نرم افزار TeleSCADA
خاتمه یافته 1389
16 پروژه : تامین ، نصب و راه اندازی یک دستگاه RTU و PLC در پست برق 132 کیلوولت بندر صادراتی گاز ماهشهر
کارفرما : شرکت مناطق نفت خیز جنوب
پیمانکار اصلی : شرکت ماشین سازی اراک
پروژه شامل تامین ، نصب و راه اندازی یک دستگاه
پایانه راه دور  از نوع Infoware و یک لینک PLC  از نوع سلتا می باشد
خاتمه یافته 1389
15 پروژه : نصب و راه اندازی 10  لینک مخابراتی PLC در پست میناب
کارفرما : شرکت برق منطقه ای هرمزگان
پیمانکار اصلی : شرکت توان گستر دقیق
پروژه شامل نصب و راه اندازی 10 لینک
PLC از نوع سلتا در پست 230 کیلوولت میناب می باشد
خاتمه یافته 1389
14 پروژه : اتوماسیون پست 230 کیلوولت رودان
کارفرما : شرکت برق منطقه ای هرمزگان
طراحی ، تامین پایانه راه دور
ABB560  نصب و راه اندازی در پست 230 کیلوولت رودان و تست با مرکز دیسپاچینگ هرمزگان
خاتمه یافته 1389
13 پروژه : اتوماسیون 10 پست فوق توزیع
کارفرما : شرکت برق منطقه ای هرمزگان
پروژه شامل تامین پایانه راه دور
از نوع ABB560  و نصب در پستهای فوق توزیع هرمزگان و برقراری ارتباط با تابلو های مارشال و در نهایت تست با مرکز دیسپاچینگ برق منطقه ای هرمزگان می باشد
خاتمه یافته 1389
12 پروژه : اینترفیس و تله متری 35 ایستگاه آب تهران
کارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان تهران
پیمانکار اصلی : شرکت ITA
پروژه شامل نصب و راه اندازی 35 ایستگاه اب تهران شامل مخازن شهری و ایستگاههای پمپاژ بوده که تابلو های  نصب و راه اندازی انجام گردید
پایانه های راه دور همگی از نوع
IDS850 می باشد 
خاتمه یافته 1389
11 پروژه : تست تابلو های حفاظت و رله های حفاظتی نیروگاه کارون 4 (Protection Relay )
کارفرما : سازمان توسعه برق ایران
پیمانکار اصلی : شرکت لیان ویژن البرز
تست تابلو های حفاظتی نیروگاه از نوع
AREVA که در زمان حمل به ایران دچار مشکل شده بود تست و رفع عیب گردید 
خاتمه یافته 1389
10 کارفرما : شرکت برق منطقه ای هرمزگان
طراحی ، تامین ، نصب و راه اندازی سیستم
RTU560  و اینترفیس پست 400 کیلوولت جناح
پایانه راه دور از نوع
ABB560 و تراندیوسر های از نوع TAIK استفاده گردید
خاتمه یافته 1389
9 کارفرما : شرکت پتروشیمی آریا ساسول
تامین تجهیزات ابزار دقیق از شرکت امرسون (
Emerson )
خاتمه یافته 1389
8 کارفرما : شرکت برق منطقه ای زنجان
طراحی ، تامین ، نصب و راه اندازی سیستم اینترفیس و پایانه راه دور پست فوق توزیع بوئین زهرا 63 با
RTU IDS850
خاتمه یافته 1389
7 کارفرما : شرکت برق منطقه ای زنجان
تامین ، نصب و راه اندازی سیستم
پایانه راه دور  و اینترفیس پست موبیل قزوین 6 با RTU  های شرکت Infoware  مجارستان
خاتمه یافته 1389
6 کارفرما : برق منطقه ای هرمزگان
تامین ، نصب و راه اندازی ارتباط مخابراتی 4 پست فوق توزیع برق منطقه ای هرمزگان از طریق سوئیچ های شبکه سیسکو
CISCO و انجام ارتباطات پسیو فیبر نوری
خاتمه یافته 1389
5 کارفرما : شرکت برق منطقه ای زنجان
نصب و راه اندازی 95 دستگاه کنتور آکتاریس در پستهای فوق توزیع برق منطقه ای زنجان
خاتمه یافته 1389
4 کارفرما : شرکت برق منطقه ای زنجان
تامین ، نصب و راه اندازی حفاظت ترانسهای پست 63 کیلوولت قیدار
خاتمه یافته 1389
3 کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران
تامین نصب و راه اندازی سیستم اینترفیس و تابلو های کنترلی توسعه پست قم 3
خاتمه یافته 1389
2 طراحی ، تامین و نصب AVR  در 19 پست فوق توزیع در شبکه برق منطقه ای زنجان
کارفرما شرکت برق منطقه ای زنجان
خاتمه یافته 1389
1 پروژه : طراحی تامین و اجرا سیستم تله متری فولاد هرمزگان
کارفرما : شرکت برق منطقه ای هرمزگان
پیمانکار اصلی : شرکت آنسالدو ایتالیا
تامین و راه اندازی سیستم تله متری پست انتقال فولاد هرمزگان 
خاتمه یافته 1387
BGS Logo

پروژه های انجام شده شرکت برسام

Project List
Linkedin Logo
Linkedin Logo
Instagram Logo
Instagram Logo
Instagram Logo
Copyright © 2026 by "Barsam Co."  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: Info[at]bgsco.ir