به وبسایت شرکت اندیشه های فرانگر برسام خوش آمدید

مرکز داده های صنعتی

  • خانه
  • مرکز داده های صنعتی

برسام با ارائه دیتا سنتر های سایز کوچک راه حل مناسبی جهت مشاغل کوچک یا متوسط و یا راهکار غیر متمرکز در مشاغل بزرگ پیشنهاد می نماید.

دیتا سنتر های بزرگ و سنتی به دلیل هزینه های بالای تجهیزات و زیرساخت های مورد نیاز و همچنین هزینه های نگهداری راهکار مناسبی برای

قسمت اعظم سازمان ها و ارگانها نمی باشد به همین دلیل پیشنهاد می شود که از راهکار های دیتا سنتر های Micro و یا با توجه به شرایط محیطی

از Industrial DATA Center ها استفاده نمود.


این Micro DATA Center ها شامل مجموعه ای از سرور ها، تجهیزات شبکه و سیستم های ذخیره کننده اطلاعات و سیستم های خنک کننده

و سیستم تغذیه پشتیبان بوده که مناسب استفاده جهت راهکار های مدرن مانند مجازی سازی سیستم های محاسباتی ابری و همچنین سیستم های

ذخیره اطلاعات می باشد .

استفاده از این راهکارها به میزان قابل توجهی سبب کاهش مصرف انرژی و همچنین افزایش قابلیت اطمینان در دیتا سنتر ها شده و لذا راهکاری

مناسب ، برای مصارف حیاتی و حساس مانند مراکز دیسپاچینگ، مراکز کنترل زیر ساخت ها، ستاد های بحران و یا همچنین مراکز حساس امنیتی و یا.

اقتصادی می باشد. با پیاده سازی این مراکز بر روی کانیتر ها می توان این مراکز را بعنوان مراکز قابل جابجایی نیز استفاده نمود . این قبیل دیتا سنتر

های به آسانی قابلیت جابجا شدن و همچنین قبول شرایط محیطی مختلف را دارند لذا راهکار مناسبی جهت مصارف موقت یا پشتیبان و یا راهکار های

نظامی ، پروژه های زیر ساختی سایز بزرگ و یا پرداز اطلاعات در سایت های Remote می باشند .