به وبسایت شرکت اندیشه های فرانگر برسام خوش آمدید

پروژه ها

 • دانلود پروژه ها بصورت Excel-CSV

 • ردیف نام پروژه سال
  1 شرکت برق منطقه ای زنجان ACE SL7000 - Itron نصب کنتورهای آکتاریس بازار برق در برق منطقه ای زنجان بعنوان اولین پروژه قرائت کنتور 1387
  2 شرکت برق منطقه ای زنجان Reyrolle protection relays پروژه Retrofit حفاظت ترانس های پست 63 کیلو ولت پست قیدار 1387
  3 شرکت برق منطقه ای هرمزگان #RTUABB560 تامین ، مهندسی و اجرا توسعه سیستم اسکادا و تله متری پست 400 کیلوولت جناح 1387
  4 برقراری ارتباط فیبر نوری پست غرب ابوذر و یادبود شهدا شرکت برق منطقه ای هرمزگان 1387
  5 مهندسی نصب و راه اندازی رله AVR در پستهای استان زنجان به منظور بهبود کیفیت برق مصرف کنندگان شرکت برق منطقه ای زنجان REG-DA a-eberle 1387
  6 تامین ، مهندسی و اجرا فاز 2 توسعه اسکادا RTUABB 560 پست 400 کیلوولت جناح شرکت برق منطقه ای هرمزگان 1387
  7 تامین ، مهندسی و اجرای سیستم اسکادا، تله متری و مخابرات پست سیار قزوین 6 شرکت برق منطقه ای زنجان 1389
  8 طراحی و تامین و نصب سیستم تله متری و مخابراتی پست قیطول و توسعه تله متری پست سلطان آباد 1389
  9 تامین ، مهندسی و اجرای تجهیزات مخابراتی پست 63 زین آباد 1389
  10 تامین ، مهندسی و اجرای اتوماسیون و تله متری 14 پست فوق توزیع شرکت برق منطقه ای هرمزگان - RTUABB560 1389
  11 تامین تجهیزات ابزار دقیق ORIFICE PLATE & FLANGE از برند Emerson جهت پتروشیمی آریا ساسول 1389
  12 مهندسی خرید 150 دستگاه پاورمیتر TAIK برق منطقه ای هرمزگان 1390
  13 مهندسی خرید 130 دستگاه پاورمیتر TAIK برق منطقه ای هرمزگان 1391
  14 برقراری ارتباط فیبر نوری PMS/PDSC واحد PVC پتروشیمی اروند ، پتروشیمی تخت جمشید ، پتروشیمی فجر 1391
  15 مهندسی خرید 50 دستگاه پاورمیتر TAIK برق منطقه ای هرمزگان 1391
  16 تامین ، مهندسی و اجرای سیستم DCS کلیدخانه پست 230 کیلوولت کنگ ( بندر لنگه ) شرکت برق منطقه ای هرمزگان #Infoware 1391
  17 تامین ، مهندسی و اجرای سیستم مخابراتی PLC و دیسپاچینگ RTU پست بندر صادراتی گاز ماهشهر #Infoware #Selta 1391
  18 مهندسی ، تامین و راه اندازی سیستم مخابراتی پست 230 کیلوولت میناب 1391
  19 تامین شیرآلات صنعتی فشار قوی Brunnbauer-Armaturen شرکت مدیریت تشرکت مدیریت تولید برق بیستونولید برق بیستون Valve & Field Instruments 1392
  20 تامین شیرآلات صنعتی فشار قوی Brunnbauer-Armaturen شرکت مدیریت تشرکت مدیریت تولید برق بیستونولید برق بیستون Valve & Field Instruments 1392
  21 اجرای عملیات راه اندازی PMS واحد هوای طرح های توسعه پتروشیمی فجر 1392
  22 تامین کارتهای RTU 560 ABB و لوازم جانبی پست چهل کوره 1393
  23 تامین RTU ABB560 و ارتباط بین پست 230 البرز نیروگاه مقیاس کوچک یاس نخ البرز 1393
  24 خرید شیرآلات صنعتی (92 عدد انواع ولو) شرکت نادرپرداز Valve & Field Instruments 1393
  25 تامین سیستم InterTrip پست های مترو اصفهان شرکت مپنا ریلی 1394
  26 مهندسی ، تامین ، نصب و راه اندازی سیستم اسکادا و تله متری پست 230 کیلوولت جکدان برق منطقه ای هرمزگان #RTUABB560 1394
  27 تامین رله های حفاظتی Siemense برق منطقه ای هرمزگان 1394
  28 تامین رله های حفاظتی Schneider Electric برق منطقه ای هرمزگان 1394
  29 تامین نصب و ... تجهیزات مورد نیاز جهت جمع آوری و ... اطلاعات از سیم OPGW بین دو پست فولادکاران و ابهر 1394
  30 تامین نصب و ... تجهیزات مورد نیاز جهت جمع آوری و ... اطلاعات از سیم OPGW بین دو پست فولادکاران و ابهر 1394
  31 تامین و راه اندازی تجهیزات مخابراتی جهت رفع عیب ایستگاه های ناحیه غرب شرکت برق منطقه ای هرمزگان CISCO Switches 1394
  32 تامین و نصب و راه اندازی تجهیزات اسکادا و مخابرات پست NGL 900 شرکت مناطق نفت خیز جنوب RTUABB560 1395
  33 تامین تجهیزات مخابراتی و اسکادا RTU ABB560 پست 63 پونک قزوین شرکت برق منطقه ای زنجان 1395
  34 تامین تجهیزات مخابراتی و اسکادا پست کلیدخانه 230 بوتیا شرکت فولاد بوتیای ایرانیان Huawei , LoopTelecom , ABB , FiberOptic 1395
  35 رفع مشکلات نرم افزاری مرکز کنترل دیسپاچینگ فوق توزیع سمنان شرکت برق منطقه ای سمنان IDS 1395
  36 طراحی LV پستهای صنعتی ساوه 3 و 4 شرکت برق منطقه ای باختر 1395
  37 نصب و راه اندازی مالتی ترانسدیوسر و تجهیزات مخابراتی فیدرهای فشار متوسط گرگان یک - فاضل آباد - آزادشهر شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان TAIK 1396
  38 تامین 50 دستگاه مودم LTE شرکت توزیع استان گلستان 1396
  39 نصب و راه اندازی سیستم مخابراتی پست 230/63 حسین آباد و اصلاح سیستم مخابراتی پست بوئین زهرا و تاکستان شرکت برق منطقه ای زنجان 1396
  40 تامین تجهیزات مانیتورینگ باطری های شارژر های پست های فوق توزیع استان هرمزگان شرکت برق منطقه ای هرمزگان Condition Monitoring 1396
  41 تامین کارت های RTU IDS850 جهت توسعه MTU های برق منطقه ای سمنان شرکت برق منطقه ای سمنان 1396
  42 تامین سیستم اسکادا RTU ABB560 و سیستم مخابرات 3 نیروگاه مقیاس کوچک استان قزوین شرکت برق منطقه ای زنجان 1396
  43 تامین کارتهای پایانه راه دور RTU560ABB شرکت برق منطقه ای هرمزگان 1396
  44 تامین کارتهای یدکی TPS PLC آلکاتل شرکت برق منطقه ای غرب 1396
  45 نصب و راه اندازی PLC پست 66 رستم و نصب و راه اندازی شارژر 400 جهرم شرکت برق منطقه ای فارس 1396
  46 نصب و راه اندازی PLC و حفاظت پست 400 جهرم به 400 فسا و 400 جهرم به 400 عسلویه شرکت برق منطقه ای فارس 1396
  47 توسعه سیستم اسکادا Areva پستهای شهر صنعتی 3و 4 ساوه شرکت برق منطقه ای باختر 1396
  48 تامین نصب و راه اندازی دو عدد لیتک PLC Digital TPS از نوع ABB شرکت مناطق نفت خیز جنوب 1396
  49 خرید کارت های یدکی PLC/TPS آلکاتل Alcaatel-Lucent شرکت برق منطقه ای غرب 1397
  50 مهندسی ، تامین ، نصب و راه اندازی سیستم اسکادا ( ABB RTU560 ) و سیستم مخابرات پست ماژولار آوه شرکت برق منطقه ای باختر 1397