شرکت مهندسی برسام
مهندسی خرید و بازرگانی
برای کسب اطلاعات بیشتر  می توانید با مسئول بخش بازرگانی آقای پیام غفاری تماس  تماس بگیرید :
Via Email P.ghaffari[at]bgsco.ir
Via Phone : +98 (21) 44822614-15 X 10
Linkedin Logo
Linkedin Logo
Instagram Logo
Instagram Logo
Instagram Logo
تامین تجهیزات مورد نیاز پروژه های کشور در حوزه الکتریکال و مکانیکال

همکاری در صادرات محصولات تولید کشور و بازاریابی بین المللی

همکاری در مشارکتهای Co branding
ما در شرکت برسام با پشتوانه ی سالها حضور در بازار تجهيزات شبکه برق و نیروگاهی و نفت  و ارتباط گسترده با فعالين و دست اندر کاران اين صنايع به خوبی می دانيم که نياز ها و احتياج های اين گروه از بخش صنعت چه هستند و ما چگونه مي توانيم آنها را تامين نماييم. در واقع با حضور مداوم و موفق در طی سالها در اين عرصه پی به نيازهای بی شمار آن برده ايم و اکنون بر آن شده ايم تا با گسترش دامنه ی کاری خود و ارتباط با توليد کنندگان داخلی و خارجی و با همکاری نيروهای متخصص در قالب شرکت برسام به اين انگيزه جامه ی عمل بپوشانيم.
Copyright © 2026 by "Barsam Co."  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: Info[at]bgsco.ir