راهکار های حفاظت پیرامونی

امروزه ساختمانها ، دارای سیستمهای مختلف الکتریکی از قبیل سیستمهای کنترل روشنایی ، کنترل دما ، مدیریت تردد ، سیستمهای امنیتی و سیستمهای هشدار آتش نشانی و … می باشند که بهره برداری از چندین سیستم بصورت مستقل سبب پیچیدگی و همچنین افزایش هزینه های بهر ه برداری از بابت استفاده از اپراتور های مستقل در این خصوص شده است .

برسام با همکاری شرکت DAB Si ایتالیا راهکار جامعی در خصوص یکپارچه سازی این سیستمها بصورت واحد ارائه نموده است تا بتوان این سیستمها را از یک مرکز کنترل واحد کنترل نمود .

راهکار ارائه شده مناسب استفاده در سیستمهایی با سایز های متوسط و بزرگ همانند :

با پیاده سازی سیستم GALASSIA منافع زیر قابل دستیابی خواهد بود :
– بهبود عملکرد سیستمهای امنیتی فیزیکی
– کاهش هزینه های سیستمهای امنیتی به دلیل یکپارچه سازی
– سازگاری با سخت افزار های مختلف  مانند دوربین ها با سازنده های مختلف
– قابل پیاده سازی و سازگار با سیستمهای موجود نصب شده
– بهبود عملکرد اپراتورها به دلیل دسترس پذیری تمامی سیستمها
– کاهش خطاهای انسانی به دلیل قابلیت پیاده سازی عملگرهای اتوماتیک در صورت بروز  حوادث
– کاهش انرژی مصرفی به دلیل کاهش تجهیزات سخت افزاری
– قابلیت آنالیز دیتا ها و بهبود عملکردها و اقدامات اصلاحی به دلیل جمع آوری دیتا در دیتابیس واحد

در شکل زیر سیستمهای قابل اتصال به نرم افزار نشان داده شده است :

راهکارهای قابل ارائه به شرح زیر می باشد؛
– سیستمهای حفاظت پیرامونی شامل سیستمهای راداری
– سیستمهای کنترل مرزها و سواحل با استفاده از دوربین های حرارتی با فواصل طولانی
– سیستمهای نظارت تصویری به همراه آنالیز تصاویر
– سیستمهای پلاک خوان ، نظارت جاده ای ، مدیریت پارکینگ
– سیستمهای اسکن خودرو در گمرکات
– سیستمهای تشخیص چهره و امنیت شهری
– سیستمهای کنترل و آنالیز ترافیک
– سیستمهای تشخیص پهباد ها و درون ها


راهکار مناسب جهت :
– فرودگاهها ، بنادر ، ایستگاههای راه آهن ، بزرگرراهها
– ازمانهای دولتی ، هایپر مارکتها و مجتمع های تجاری
– بیمارستانها ، هتلها و مجتمع های مسکونی و فرهنگی
– نیروگاهها ، سایتهای نفتی و پتروشیمی
– کارخانه های فولاد ، سیمان ، …
– مراکز نظامی ، زندانها

تماس

جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه میتوانید با آقای مهندس غفاری تماس حاصل فرمائید: