مدیریت دارایی فیزیکی

اصطلاح مدیریت دارایی در صنعت به معنی مدیریت جامع همه فازهای طول عمر یک واحد صنعتی از جمله طرح واحد صنعتی، خرید کالا و تجهیزات، ساخت، بهره برداری، نگهداری، بازسازی و نهایتاً توقف کامل بهره برداری و اسقاط دارایی ها می باشد به گونه ای که با ارتقاء فرایند تصمیم گیری، حداکثر نرخ بازگشت سرمایه در عین رعایت استانداردهای اجباری حاصل شود. مدیریت دارایی در واقع یک فرایند تجاری است که با استفاده بهینه از همه منابع موجود تولید ارزش افزوده می نماید. برای این منظور، مدیریت دارایی از همه فرایندها، ابزار و اطلاعات و داده های موجود استفاده می نماید تا دارایی ها را به بهترین نحو مدیریت نماید و در نتیجه می تواند کل شرکت صنعتی را مدیریت کند.

فواید پیاده سازی مدیریت دارایی
بهبود کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده به مشتری
اطلاع مداوم از شرایط فیزیکی دارایی ها و خرابی های روی داده از یک طرف و بهبود سیستم ارتباطی با مشتری از طرف دیگر می تواند علاوه بر بهبود خدمات به مشتری از شکایات مشتری و دخالت قانونگذاران جلوگیری کند.
کاهش هزینه های تعمیرات اضطراری
اطلاع از موقعیت جغرافیایی دقیق دارایی ها از صرف هزینه های غیر ضروری به منظور جستجو و یافتن   دارایی ها جلوگیری کرده و باعث تسریع در انجام تعمیرات می شود.
کاهش هزینه های دستمزد
تجهیز پرسنل به ابزار و قطعات یدکی متناسب با مورد تعمیراتی، گماشتن پرسنل متناسب با نوع کار تعمیراتی و اعزام پرسنل به موقعیت جغرافیایی دقیق محل تعمیرات از تکرار کار تعمیراتی جلوگیری نموده و منجر به کاهش هزینه های دستمزد می شود.
کاهش هزینه های سرمایه گذاری
اطلاع از تاریخچه نگهداری دارایی ها باعث افزایش طول عمر دارایی ها شده و به تبع آن هزینه های سرمایه گذاری کاهش می یابد.
کاهش هزینه های نگهداری
با برنامه ریزی مناسب نگهداری مبتنی بر شرایط فیزیکی دارایی ها، از نگهداری غیرضروری اجتناب شده و هزینه های نگهداری کاهش می یابد.
کاهش هزینه های تدارک کالا و انبارداری
برنامه ریزی مناسب و مؤثر نگهداری باعث ارتقاء دانش تدارک به موقع کالا شده و از حجم موجودی غیر ضروری کالا در انبار و به تبع آن هزینه های مربوطه خواهد کاست

سایر فواید استقرار سیستم مدیریت دارایی عبارتند از:
– حداکثر بهره مالی برای مالک/سهامداران
– حفظ یا حتی کاهش بهای محصولات و خدمات ارائه شده به مشتری
– افزایش مزیتهای رقابتی شرکت
– درک بهتر شرکت از گزینه ها و ملزومات خدمات
– دستیابی به حداقل هزینه ها در دوره عمر دارایی ها
– درک بهتر شرکت از تقاضای مشتری و ظرفیت بهره برداری
– مدیریت بهتر ریسکهای خرابی دارایی ها
– سرمایه گذاریهای کم هزینه تر
– بهبود شرایط زیست محیطی
– توسعه اقتصادی محلی و منطقه ای

تماس

جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه میتوانید با آقای مهندس غفاری تماس حاصل فرمائید: