اسکادا و اتوماسیون

برسام با استفاده از برند های معتبر از قبیل ABB و IDS راهکارهای متنوعی از سیستمهای اسکادا و تله متری برای مانیتورینگ و کنترل شبکه های برق در سطوح انتقال ، فوق توزیع و توزیع نیرو همچنین شبکه های آب ، گاز و نفت را ارائه می نماید. استفاده ازRTU  یا همان پایانه های راه دور یکی از روش های رایج در کشور برای انتقال اطلاعات به مراکز دیسپاچینگ می باشد که برسام پروژه های متعددی در کشور با پروتکل های اسکادا از قبیل DNP3.0 ، IEC101 ، IEC104در سطوح ولتاژ ۴۰۰ ، ۲۳۰ ، ۱۳۲ و ۶۳ کیلو ولت به انجام رسانده است.

خدمات برسام در خصوص تله متری و اسکادا به شرح زیر می باشد :

  • طراحی سیستم تله متری و اینترفیس جهت پستهای موجود و پستهای جدید الاحداث
  • بروز رسانی سیستم های اسکادا و اتوماسیون
  • تامین تجهیزات مربوط به اسکادا از قبیل RTU ،Transducerاز برند های معتبر اروپائی و مورد تائید از قبیل ABB560 , ABB520 , IDS850 , ACOS750, TAIK, ISKRA, LUMEL, SEL
  • تامین، نصب و راه اندازی تابلو های RTU , HVI , MR
  • راه اندازی و برنامه ریزی RTU و تست با مراکز کنترل و دیسپاچینگ
  • انجام تست های FAT و SAT
  • برگزاری دوره های آموزشی تخصصی

تماس

جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه میتوانید با آقای مهندس غفاری تماس حاصل فرمائید: