به وبسایت شرکت اندیشه های فرانگر برسام خوش آمدید

فرم استخدام

فرم استخدام شرکت برسام

جهت بررسی و شروع فرآیند استخدام لطفا فرم زیر زا با دقت تکمیل و ارسال نمایید

اطلاعات شخصی:

  نام: نام خانوادگی:

  نام پدر: کدملی: وضعیت تاهل:

  شماره تلفن همراه: (مثال:09123456789) تاریخ تولد:

  آدرس محل سکونت:

  آدرس ایمیل:


آپلود رزومهمعرف:

   نام و نام خانوادگی معرف

   نسبت

   شغل

   شماره تلفن

   آدرس

   حقوق درخواستی به تومان

   توضیحات: