image_pdfimage_print
ردیفدسته بندیموضوع
۱اسکادا پروژه : تامین و نصب و راه اندازی نرم افزار دیسپاچینگ
کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق زنجان
محل پروژه : شهر زنجان
سال پروژه : 1400
وضعیت پروژه : در حال انجام

شرح پروژه : ارائه نرم افزار دیسپاچینگ مرکز توزیع برق زنجان
این شرکت با ارائه نرم افزار TELESCADA که محصول خود شرکت برسام می باشد که در این پروژه اطلاعات بر اساس پروتکل IEC-101 و IEC-104 جمع آوری گردیده و در مرکز کنترل نمایش داده می شود همچنین گزارش های بهره برداری مورد نیاز کارفرما نیز در سیستم پیاده سازی گردیده است .
۲مخابراتپروژه : تامین ، نصب و راه اندازی سیستم مخابرات PLC/TPS
کارفرما : شرکت فولاد خراسان
محل پروژه : خراسان مشهد
سال پروژه : 1400
وضعیت پروژه : در حال انجام

شرح پروژه : تامین، نصب و راه اندازی تابلو TPS/PLC فولاد خراسان جهت اتصال دیتا و تله پروتکشن
۳مخابرات پروژه :نصب تجهیزات و راه اندازی CGR پست ۲۳۰/۶۳ شاهد
کارفرما : شرکت برق منطقه ای غرب
محل پروژه : پست 230 کیلوولت شاهد
سال : 1400
وضعیت : خاتمه یافته

شرح پروژه : پروژه شامل تامین تجهیزات جانبی CGR بر اساس دستورالعمل شرکت مدیریت شبکه برق ایران و برقراری ارتباط و تست نهائی CGR پست شاهد می باشد .
۴مخابرات پروژه : تامین CGR پست سیار ۲۳۰بروجرد ۳
کارفرما : شرکت برق منطقه ای غرب
محل پروژه : بروجرد
سال : 1400
وضعیت : خاتمه یافته

شرح پروژه : پروژه شامل تامین یک دستگاه CGR به همراه متعلقات بر اساس دستورالعمل مدیریت شبکه برق ایران می باشد .
۵مخابراتتامین تجهیزات CGR پست همدان ۳
کارفرما : شرکت برق منطقه ای غرب
محل پروژه : همدان
سال : 1400
وضعیت : خاتمه یافته

شرح پروژه : پروژه شامل تامین یک دستگاه CGR به همراه متعلقات بر اساس دستورالعمل مدیریت شبکه برق ایران می باشد .
۶اسکاداپروژه : تامین تجهیزات تله متری و دیسپاچینگ
کارفرما : شرکت برق منطقه ای کرمان
محل پروژه : کرمان
سال : 1400
وضعیت : در حال انجام

شرح پرژه : سخت تابلو های اسکادا طرح ریتال جهت 8 ایستگاه به همراه تامین تجهیزات رله ، ترمینال و کابل های مورد نیاز و تحویل به برق منطقه ای کرمان
۷تجهیزات مخابراتیتامین یک دستگاه روتر و ۴ عدد ماژول فیبر نوری
۸تجهیزات مخابراتیتامین و تحویل تجهیزات مخابراتی SDH پست ۴۰۰/۳۳ GIS سنگان
۹تامین تجهیزات پروژه : تامین کابل های فیبر نوری خط 6 مترو تهران
کارفرما : شرکت مپنا
محل پروژه : تهران
سال :1399
وضعیت : خاتمه یافته

شرح پروژه : تامین کابل های فیبر نوری خط 6 مترو تهران
۱۰تجهیزات مخابراتیراه اندازی ارتباط فیبرنوری پست ۲۳۰ چادرملو
۱۱تجهیزات مخابراتیتامین تجهیزات مخابراتی پست ۲۳۰ نیروگاه بوتیا
۱۲پایانه های راه دور (RTU)تامین ۳۰ دستگاه پایانه راه دور
۱۳اسکاداخدمات مانیتورینگ درجه حرارت ترانسفورماتورهای فوق توزیع
۱۴اسکاداتامین سخت افزار مورد نیاز TELESCADA
۱۵تجهیزات مخابراتیتامین، نصب و راه اندازی مالتی ترانسدیوسر و تجهیزات مخابراتی سیستم مانیتورینگ فیدرهای فشار متوسط پست های فوق توزیع
۱۶تجهیزات مخابراتیتامین، نصب و راه اندازی مالتی ترانسدیوسر و تجهیزات مخابراتی سیستم مانیتورینگ فیدرهای فشار متوسط ۸ پست فوق توزیع
۱۷اسکادانصب و راه اندازی تجهیزات مخابراتی و انتقال داده ها (اسکادا) پست ۶۶ سیمان فیروز آباد
۱۸اسکاداتامین تجهیزات مخابراتی و انتقال داده ها (اسکادا) PLC RTU
۱۹تجهیزات مخابراتیتامین تجهیزات مخابراتی TPS PLC پست ۴۰۰ سنگان
۲۰تجهیزات مخابراتیتامین کارت های فیبرنوری سیستم آلکاتل sm1660
۲۱تجهیزات مخابراتیتامین ۳ دستگاه LOOP AM 3440 A
۲۲تجهیزات مخابراتیساخت، وایرینگ و تست تابلو TPS PLC پست شهید دقائقی
۲۳تجهیزات مخابراتیتامین کارت های اترنت سیستم آلکاتل
۲۴رفع مشکلات نرم افزاری مرکز کنترل دیسپاچینگ فوق توزیع
۲۵پایانه های راه دور (RTU)تامین RTU پست مدولار آوه
۲۷تجهیزات مخابراتیPLC TPS
۲۸تجهیزات مخابراتیتامین نصب و راه اندازی دو عدد لیتک PLC Digital TPS از نوع ABB
۲۹تجهیزات مخابراتیمشاوره و طراحی HV & LV پستهای شهر صنعتی ۳و ۴ ساوه
۳۰تجهیزات مخابراتینصب و راه اندازی PLC و حفاظت پست ۴۰۰ جهرم به ۴۰۰ فسا و 400 جهرم به ۴۰۰ عسلویه
۳۱تجهیزات مخابراتینصب و راه اندازی PLC پست ۶۶ رستم و نصب و راه اندازی شارژر ۴۰۰ جهرم
۳۲تجهیزات مخابراتیتامین کارتهای TPS PLC آلکاتل
۳۳پایانه های راه دور (RTU)تامین تجهیزات ABB RTU 560
۳۴پایانه های راه دور (RTU)تامین RTU IDS
۳۵تجهیزات مخابراتیتامین تجهیزات مانیتورینگ باطری
۳۶تجهیزات مخابراتینصب و راه اندازی سیستم مخابراتی پست ۲۳۰/۶۳ حسین آباد و اصلاح سیستم مخابراتی پست بوئین زهرا و تاکستان
۳۷تجهیزات مخابراتیتامین ۵۰ دستگاه مودم LTE
۳۸تجهیزات مخابراتینصب و راه اندازی مالتی ترانسدیوسر و تجهیزات مخابراتی فیدرهای فشار متوسط گرگان یک - فاضل آباد - آزادشهر
۳۹تجهیزات مخابراتیرفع مشکلات نرم افزاری مرکز کنترل دیسپاچینگ فوق توزیع
۴۰تجهیزات مخابراتیتامین تجهیزات مخابراتی و تلفن پست کلیدخانه ۲۳۰ بوتیا
۴۱تجهیزات مخابراتیتامین تجهیزات مخابراتی پست ۶۳ پونک قزوین
۴۲تجهیزات مخابراتیتامین و نصب و راه اندازی تجهیزات پست NGL 900
۴۳تجهیزات مخابراتیتامین تجهیزات جهت رفع عیب ایستگاه های ناحیه غرب
۴۴تجهیزات مخابراتیتامین نصب و ... تجهیزات مورد نیاز جهت جمع آوری و ... اطلاعات از سیم OPGW بین دو پست فولادکاران و ابهر
۴۵رله های حفاظتیتامین ۱۰ دستگاه رله ولتاژی
۴۶رله های حفاظتی۱۴ عدد رله
۴۷پایانه های راه دور (RTU)خرید RTU پروژه جکدان
۴۸ابزار دقیقخرید شیرآلات صنعتی (۹۲ عدد انواع ولو)
۴۹ابزار دقیقخرید شیرآلات صنعتی (۹۲ عدد انواع ولو)
۵۰پایانه های راه دور (RTU)تامین ABB و کارتهای RTU 560 ABB و لوازم جانبی پست چهل کوره
۵۱تجهیزات مخابراتیکابل و نصب و راه اندازی تابلو PMS
۵۲پایانه های راه دور (RTU)تامین و راه اندازی PLC و RTU پست ۶۳ صنایع فولاد هیربد زرندیه
۵۳پایانه های راه دور (RTU)تامین یک مجموعه پایانه جهت ایستگاه کنگ
۵۴تجهیزات مخابراتیفروش تجهیزات مخابراتی پست ۲۳۰ میناب و نصب
۵۵پایانه های راه دور (RTU)تامین PLC RTU پست بندر صادراتی ماهشهر
۵۶تجهیزات مخابراتیاجرای سیستم DCS پست کنگ
۵۷تجهیزات مخابراتیتامین ۵۰ دستگاه پاورمیتر
۵۸تجهیزات مخابراتیکابل کشی فیبرنوری تابلو PMS/PDSC واحد PVC پتروشیمی اروند
۵۹تجهیزات مخابراتیتامین ۱۳۰ دستگاه پاورمیتر
۶۰تجهیزات مخابراتیتامین ۱۳۰ دستگاه پاورمیتر
۶۱ابزار دقیقتامین تجهیزات ابزار دقیق، (Orifice Plate, Flange and Transmitters)-EMERSON
۶۲تجهیزات مخابراتیتامین و نصب تجهیزات و جمع آوری اطلاعات ارسال آن بخشهای توسعه یافته ۳ پست گرماب قیدار و بناب
۶۳ابزار دقیقORIFICE PLATE & FLANGE
۶۴اسکادااتوماسیون ۱۰ پست فوق توزیع
۶۵تجهیزات مخابراتیتامین و نصب تجهیزات مخابراتی پست ۶۳ زین آباد
۶۶تجهیزات مخابراتیطراحی و تامین و نصب سیستم تله متری و مخابراتی پست قیطول و توسعه تله متری پست سلطان آباد
۶۷اسکاداتهیه و نصب تجهیزات جمع آوری اطلاعات و ارسال آن (اسکادا) پست سیار قزوین ۶
۶۸تجهیزات مخابراتیبرقراری ارتباط فیبر نوری پست غرب ابوذر و یادبود شهدا
۶۹پایانه های راه دور (RTU)توسعه RTU پست ۴۰۰ جناح
۷۰رله های حفاظتینصب رله و تابلو AVR
۷۱پایانه های راه دور (RTU)عملیات اجرایی توسعه RTU پست ۴۰۰ جناح
۷۲حفاظت و کنترل پروژه : ساخت و راه اندازی تابلو حفاظت ترانس ها پست ۶۳ قیدار
کارفرما : شرکت برق منطقه ای زنجان
محل پروژه : شهرستان قیدار
سال پروژه : 1387

شرح پروژه : دمونتاژ رله های قدیمی در پست 63 کیلو ولت قیدار ( شهرستان خدا بنده ) و ساخت تابلو حفاظت ترانس و راه اندازی
رله های پروژه از برند Reyrolle
۷۳ابزار دقیق پروژه : نصب و راه اندازی کنتور های بازار برق در پستهای منطقه زنجان
کارفرما : شرکت برق منطقه ای زنجان
محل پروژه : پستهای منطقه استان زنجان
سال پروژه : 1387

شرح پروژه : نصب و راه اندازی کنتور های آکتاریس بازار برق و برقراری ارتباط مخابراتی جهت قرائت از راه دور که بعنوان اولین استان در کشور اجرا گردید .